SURU VANDA

همکاری با ما

همکاری با ما

ما معتقدیم بدون داشتن همکاران خوب ، نمی توانیم یک شرکت خوب باشیم. فلسفه ما جذب ، توسعه و نگهداری کارکنان متخصص و با انگیزه ای است ، که به دنبال اهداف و منافع مشترک و خلق ارزش هستند.

آیا شما به تجارت بین الملل و بازرگانی علاقه مند هستید.

ما بهترین استعدادها را برای همراهی و کمک کردن در جهت وقوع اتفاقات بزرگ می خواهیم .

واحد منابع انسانی ما با هدف تشکیل تیمی جوان ، خلاق و با انگیزه از تمامی همکاران و کارکنان خود برای یافتن بهترین و مستعد ترین کارآموزان و فارغ التحصیلان حمایت می کند.

برای همکاری با ما لطفا رزمه خود را به نشانی INFO@SURUVANDA.COM ارسال نمایید.