SURU VANDA

مشاوره تجاری

آیا شما به دنبال بهینه سازی عملیات بین المللی خود هستید و یا به دنبال فرصتهایی جهت گسترش فعالیت خود می باشید . ما با هدف ایجاد ارتباط تجاری بین خود و شرکتهای بین المللی که می خواهند در بازار ایران حضور داشته باشند فعالیت میکنیم و خود را پل ارتباطی بین شرکتهای بین المللی و شرکتهای ایرانی میدانیم و به منظور تسهیل تجارت برای ورود به بازار ایران امکاناتی را فراهم کرده که سرمایه گذاران و شرکتها بتوانند با در دست داشتن اطلاعات جامع از بازار ، نیاز مشتری ، قوانین و مقررات تجاری ، سلیقه و سنتهای جامعه ، هدف تجاری خود را به درستی ترسیم و دنبال کنند .

مشاوران ما می توانند یک تجربه ارزشمند همراه با ایده های جدید را برای کمک به تصمیم گیری آگاهانه به ارمغان بیاورند.

ایجاد یک نمای کلی از بازار ایران برای محصولات و خدمات شما

ایجاد یک نمای کلی از بازار ایران برای محصولات و خدمات شما

نوشتن طرح تجاری

اهداف و برنامه
مشتریان هدف
روند صنعت
مزیت های نسبی
برنامه بازاریابی

استراتژی

ترویج
شخصیت نام تجاری
قیمت گزاری
کانال توزیع

برنامه عملیاتی

تهیه یک پایگاه اطلاعاتی از پروفایلهای شرکتهای مناسب با اهداف شما
نوشتن نامه مقدماتی و معرفی شرکت و خدمات شما
پیگیری و مذاکره با شرکتهای منتخب
هماهنگی قرار ملاقات و بازدید
تهیه گزارش
ارسال برنامه سفر شما

تحقیقات بازار

شامل شناسایی رقبا و مشتریان
آشنایی با ساختار بازار هدف
شناخت صحیح از موانع و مشکلات و راهکارهای آن
تهدیدات و فرصتها
قوانین و مقررات
شناخت و انطباق تفاوتهای فرهنگی

در دنیای پیچیده قوانین و مقرات بین المللی و تغییرات سریع در این حوزه ، انجام کسب و کار دراین سطح به یک بینش ، تفکر و تخصص ویژه نیازمند است . هیچ راه ساده و یک مسیر مشخص برای ورود به بازارهای جهانی وجود ندارد . در یک کسب و کار باید با کمک متخصصان و کارشناسان ، ساختار مناسب خود را با سطح منابع ، پتانسیل بازار و تجربه در محیط بین الملل را انتخاب کنید.

مشاوران ما به شما ابزارهای مناسب برای تهیه منابع بین المللی و یا ورود به بازارهای جدید و توسعه تجارت خود را فراهم می آورند.